SUPERлятна Академия
за ученици от 7 до 12 клас, учители, директори и родители

„Аз мога — тук и сега”
1 - 8 септември, 2023г., Девин

Николай Тенев

The Business Institute


Всеможещият ИТ Мениджър в The Business Institute, кактo и ключов експерт в областите системна администрация и sales support в StorPool. Институтът предоставя бизнес работилници и симулации, както и образователни програми в областта на мениджмънта, бизнес иновациите и предприемачеството.

A StorPool създава революция с сторидж системите на глобално ниво, част e от инвестиците на старт-ъп фонда LAUNCHub.

Професионалният произход на Николай е в областта на системната администрация, което оставя следа в работата му по всичко останало – системен подход, който цели дългосрочно устойчиви решения.

В последните години се развива в посока принос на технологиите за бизнеса.

Част от това са заниманията му с бизнес моделиране и значението на технологичните ресурси за изграждане на иновативни бизнес модели.

Бил е системен администратор в Транскапитал, Орбител, R&D експерт в WebSitePulse.


Нашите инициативи ↴

„Аз мога — тук и сега” - единение от съмишленици работещи в полза на и за деца, юноши, младежи и преподаватели от/в средното образование