SUPERлятна Академия
за ученици от 7 до 12 клас, учители, директори и родители

„Аз мога — тук и сега”
1 - 8 септември, 2023г., Девин

Цветелина Тенева ЛЕКТОР

Бизнес институт


Основател и старши фасилитатор в Бизнес институт, който предоставя бизнес обучения и образование и е регионален център за България на Института за предприемачи на Сиско.

Цветелина е маркетинг човек, a последно време и предприемач, и мениджмънт консултант. Разширява и задълбочава експертизата си със стратегическо планиране и бизнес моделиране.

Обученията за практици са й хоби от 7-8 години, а последните 2 - и професия. Събира положителни отзиви затова, че умее да свежда сложни теми до краен брой ключови постановки, които са ясно разбираеми и практично приложими.

Започва като специалист по връзки с обществеността в Правителствената информационна служба, след което е последователно ПР, Марком мениджър и Маркетинг директор в „Орбител“.


Нашите инициативи ↴

„Аз мога — тук и сега” - единение от съмишленици работещи в полза на и за деца, юноши, младежи и преподаватели от/в средното образование